Ὁ λογότυπος τῆς Κυπριακῆς Ἐπιτροπῆς Βυζαντινῶν Σπουδῶν εἶναι στρογγυλὸς καὶ ἀναγράφει περιμετρικά μέσα σὲ πλαίσιο, τὴν κεφαλαιογράμματη ἐπωνυμία: «Κυπριακὴ Ἐπιτροπὴ Βυζαντινῶν Σπουδῶν (Κ.Ε.Β.Σ.)». Στὸ κέντρο ἀπεικονίζεται ἀπεικόνιση τοῦ Ὁσίου Νεοφύτου τοῦ Ἐγκλείστου περιβαλλομένου ὑπὸ ἀρχαγγέλων ἐκ τοιχογραφικῆς παραστάσεώς του στὴν ὁμώνυμη Ἐγκλείστρα του στὴν Τάλα καὶ τὸ ἔτος ἱδρύσεως τῆς Ἐπιτροπῆς «1961».

 Λογότυπος Κυπριακῆς Ἐπιτροπῆς Βυζαντινῶν Σπουδῶν

Ἀποθηκεῦστε τόν λογότυπο τῆς ΚΥΒΣ στόν ὑπολογιστή σας