Περιοδικό Ἐπίγνωση
Τὸ περιοδικὸ "Περιοδικό Ἐπίγνωση" εἶναι μιᾷ προσπάθεια ἀσκήσῃς στον ἐκκλησιαστικὸ λόγο, μέσα ἀπὸ τὴν προοπτικὴ τῆς μετοχῆς στα γεγονότα καὶ τῇ σκέψῃ τοῦ καιροῦ μας.
Περιοδικό Ἐπίγνωση Τρέχουσα ἔκδοση | Ἀρχεῖο

Ἐνατενίσεις
Περιοδικὴ Ἔκδοση Ἱερὰς Μητροπόλεως Κύκκου καὶ Τηλλυρίας
Τρέχουσα ἔκδοση καὶ Ἀρχεῖο

Πνευματικὴ Διακονία
Περιοδικὴ Ἔκδοση τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κωνσταντίας - Ἀμμοχώστου
Τρέχουσα ἔκδοση καὶ Ἀρχεῖο

Αρχαιολογία online
Ο δικτυακός τόπος του περιοδικού Αρχαιολογία & Τέχνες

Βυζαντινά Σύμμεικτα
Τὰ Βυζαντινὰ Σύμμεικτα εἶναι ἕνα ἔγκριτο διεθνὲς ἠλεκτρονικὸ περιοδικὸ ἀνοικτῆς πρόσβασης ποῦ ἐκδίδεται ἀπὸ τὸ Ἰνστιτοῦτο Βυζαντινῶν Ἐρευνῶν (ΙΒΕ) τοῦ Ἐθνικοῦ Ἱδρύματος Ἐρευνῶν (ΕΙΕ)

Journal of Late Antiquity (JLA)
The Journal of Late Antiquity (JLA) is a multidisciplinary and interdisciplinary journal covering the world of Late Antiquity

Christian Classics Ethereal Library
The Christian Classics Ethereal Library is a digital library of hundreds of classic Christian books selected for edification and education

Παρεκβολαὶ
Τὸ Παρεκβολαὶ εἶναι ἕνα ἠλεκτρονικὸ περιοδικό, ποὺ δημοσιεύεται ἐτησίως ἀπὸ Συντακτικὴ Ἐπιτροπὴ μὲ  βυζαντινολόγους τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης καὶ τοῦ Ἐθνικοῦ καὶ Καποδιστριακοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν.

Δελτίο τῆς Χριστιανικῆς Ἀρχαιολογικῆς Ἑταιρείας
Τὸ Δελτίον τῆς Χριστιανικῆς Ἀρχαιολογικῆς Ἐταιρίας (ΔΧΑΕ) εἶναι ἕνα ἔγκριτο διεθνὲς περιοδικὸ ποὺ ἐκδίδεται σὲ ἐτήσια βάση ἀπὸ τὴ Χριστιανικὴ Ἀρχαιολογικὴ Ἑταιρεία

Περιοδικό Historical Review Ιχ (2012) 

Περιοδικά