90 Χρόνια Μνήμη Μικρασίας και έκθεση κειμηλίων του Μικρασιατικού Ελληνισμού Κύπρου

Δραστηριότητες

Ρόδος - Κύπρος – Νῆσοι Πελάγιαι καὶ ὈλόεσσαιΣτὶς 19 καὶ 20 Ἰανουαρίου 2013 διοργανώνεται από την Ἑταιρεία Κυπριακῶν Σπουδῶν, τὸ Κοινοτικὸ Συμβούλιο Μάσαρη Κύπρου και την Κυπριακὴ Ἐπιτροπὴ Βυζαντινῶν Σπουδῶν Ἐπιστημονικό Συμπόσιο με τίτλο

«Ρόδος - Κύπρος – Νῆσοι Πελάγιαι καὶ Ὀλόεσσαι»,

τὸ ὁποῖο θὰ πραγματοποιηθεῖ στο οίκημα της Ἑταιρείας Κυπριακῶν Σπουδῶν (Μέγαρο Παλαιᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Κύπρου) στὴ Λευκωσία.

Σκοπὸς τοῦ ἐπιστημονικοῦ Συμποσίου «Ρόδος - Κύπρος – Νῆσοι Πελάγιαι καὶ Ὀλόεσσαι» εἶναι νὰ ἐξετασθοῦν εἰς βάθος ποικίλες παράμετροι σχετικὰ μὲ τὶς σχέσεις τῆς Μεγαλονήσου καὶ τῆς Ρόδου, προσβλέποντας σὲ πλούσια, ἐπιστημονικὴ συγκομιδή.

Μεταξὺ τῶν χορηγῶν περιλαμβάνονται ἡ Ἑταιρεία Κυπριακῶν Σπουδῶν, ἡ τουρκοκρατούμενη σήμερα Κοινότητα Μάσαρη Κύπρου διδυμοποιημένη μὲ τὰ Μάσαρη Ρόδου, ἡ Ἀθλητικὴ Ἕνωσις Μάσσαρι, ὁ Ἱερὸς Ναὸς Εἰσοδίων Θεοτόκου Μάσαρη Ρόδου, ἡ Ἱερὰ Μητρόπολις Μόρφου, ἡ Κοινότητα Πέρα Χωρίου καὶ Νήσου Λευκωσίας διδυμοποιημένη μὲ τὸ Δῆμο Ἀρχαγγέλου Ρόδου, ὁ τουρκοκρατούμενος σήμερα Δῆμος Μόρφου, ἡ εὐρωβουλευτὴς τοῦ Δημοκρατικοῦ Κόμματος Κύπρου, κ. Ἀντιγόνη Παπαδοπούλου καὶ οἱ Πολιτιστικὲς Ὑπηρεσίες τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας καὶ Πολιτkypros-rodos-1-smισμοῦ τῆς Κύπρου.

Κατὰ τὴ διάρκεια τοῦ Συμποσίου οἱ Σύνεδροι θὰ μποροῦν νὰ ἐπισκεφθοῦν τὴν ἔκθεση μὲ θέμα

«Κύπρος-Γερμανία, 800 χρόνια ἱστορίας καὶ πολιτισμοῦ»

στὸ χῶρο τῆς Παλαιᾶς Βιβλιοθήκης τῆς Ἑταιρείας Κυπριακῶν Σπουδῶν, ἐνῶ θὰ πραγματοποιεῖται καὶ ἔκθεση Ἁγιορειτικοῦ βιβλίου ἀπὸ τὸν ἐκδοτικὸ Οἶκο Μυγδονία. Τὰ Πρακτικὰ τοῦ Συνεδρίου προγραμματίζεται νὰ συμπεριληφθοῦν σὲ τόμο τῆς Ἐπετηρίδος Κυπριακαὶ Σπουδαὶ τῆς Ἑταιρείας Κυπριακῶν Σπουδῶν.

Γιὰ περαιτέρω πληροφορίες σχετικὰ μὲ τὸ Συμπόσιο: τηλ. 22432578, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να το δείτε. . www.kebys.org

 Δείτε το πρόγραμμα του συμποσίου

Δραστηριότητες

H EΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

καὶ ἡ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ OΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ ΣΤHΝ ΚΥΠΡΟ

σᾶς προσκαλοῦν στὰ Ἐγκαίνια τῆς ἔκθεσης:

ΚΥΠΡΟΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑ.

800 ΧΡΟΝΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΣΤHΝ EΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

(ΠΑΛΑΙO AΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΙΚO ΜΕΓΑΡΟ, EΝΑΝΤΙ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ)

ΤΡΙΤΗ 4 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

ΚΑI ΩΡΑ 19.00

prosklisi-germania prosklisi-germania

προσκληση Κύπρος Γερμανία 2012

The SOCIETY OF CΥPRIOT STUDIES

and the EMBASSY OF THE FEDERAL REPUBLIC OF

GΕRMANY IN CΥPRUS

invite you to the Opening of the exhibition:

CΥPRUS – GΕRMANY

800 YEARS OF HISTORY AND CULTURE

AT THE SOCIETY OF CYPRIOT STUDIES

(OLD ARCHBISHOPRIC PALACE, OPPOSITE PANCYPRIAN GYMNASIUM)

ON ΤUESDAY 4th DECEMBER 2012

AT 19.00

Δραστηριότητες

H Εταιρεία Κυπριακών Σπουδών και η Κυπριακή Επιτροπή Βυζαντινών Σπουδών

σάς προσκαλούν στο επιστημονικό συμπόσιο

"Ἅγιον Ὄρος καὶ Κύπρος"

Λευκωσία 15 - 16 Δεκεμβρίου 2012

Αἴθουσα διαλέξεων τῆς Ἑταιρείας Κυπριακῶν Σπουδῶν

Μέγαρο Παλαιᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς

(ἔναντι Παγκυπρίου Γυμνασίου)

Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα της Πρεσβείας της Ελλάδος και με την υποστήριξη των Πολιτιστικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού

ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΚΥΠΡΟΣ ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ Page 2

 ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΚΥΠΡΟΣ ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ Page 1

Πρόσκληση και Πρόγραμμα
Επιστημονικού Συμποσίου
ΚΥΠΡΟΣ ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ

Δραστηριότητες